กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ หากมีข้อสงสัย
       กรุณาติดต่อ Email : info@bangkoknic.net หรือ โทร 0-2462-6758
 
 
Administrator Information
  ชื่อ-นามสกุล :  
ชื่อบริษัท (ถ้ามี) :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรสาร :
E-Mail :
รู้จักเราจาก :
User Login
Username :
Password :
Password อีกครั้ง:
ข้อมูลการชำระค่าบริการ
เลือก Package Domain :
Billing Contact Information
กรณี ท่านมีความประสงค์จะให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณากรอก ชื่อ ที่อยู่ ให้ถูกต้องตาม ภพ.20
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อบริษัท (ถ้ามี) :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ) :
เบอร์โทรสาร :
E-Mail :
Security Code
Security Image:  Security Image
กรุณาใส่ code * :
 
 
Home | Price | Order | Payment | About Us | FAQ | Support
 
Copyright © 2005 BangkokNic.net A Division of Servebase Communication Co.,Ltd.
 
 
หน้าแรก
ค่าบริการสมาชิก
     Platinum
     Gold
     Silver
     Bronze
ลงทะเบียนสมาชิก
วิธีการชำระค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับเรา
บริการลูกค้า